رزومه دکتر فریده خلج آبادی فراهانی

نام و نام خانوادگی: فریده خلج آبادی فراهانی

سمت: دانشیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهیدبهشتی

آدرس: تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی 

ایمیل :
faridehfarahani2@gmail.com
f_khalajabadi@sbu.ac.ir 
faridehfarahani@yahoo.com

دکتر فریده خلج آبادی فراهانی
سوابق تحصیلی دکتر فریده خلج آبادی فراهانی
سوابق پژوهشی دکتر فریده خلج آبادی فراهانی
سوابق کاری دکتر فریده خلج آبادی فراهانی
سمت ها و امتیازات دکتر فریده خلج آبادی فراهانی

دانشیار گروه جمعیت و سلامت موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت 1396
معاون توسعه مديريت و منابع انساني موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت، خرداد 1399
مشاور رفاهی رئیس و دبیر شورای رفاهی اعضای هیات علمی ، از دیماه 1395
عضو هیات علمی مدعو گروه بهداشت باروری و مامایی دانشکده پزشکی ، گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه تربیت مدرس از سال 1389
عضو هیات علمی مدعو دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی

عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، از سال 1398 تاکنون
عضو شورای پژوهشی موسسه ملی تحقیقات جمعیت از سال 1394 تا پایان 1397
عضو مدعو شورای پژوهشی، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی در سال 1392
عضو کمیته علمی فصلنامه مطالعات جمعیتی از سال 1394
عضو نیمه وقت هیات موسس مرکز تحقیقات سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، 1398
عضو نیمه وقت هیات موسس مرکز تحقیقات سلامت جنسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندان، از سال 1395
مشاور سردبیر مجله بین المللی باروری و ناباروری پژوهشکده ابن سینا، از سال 1390
عضو International Union for Scientific Study of Population (IUSSP) از سال 2006
عضو انجمن جمعیت شناسی ایران از سال 1391
عضو انجمن جمعیت آسیا (Asian Population Association) ، از سال 2008
عضو انجمن جمعیت اروپا (EAPS) از سال 2008
عضو انجمن جمعیت آمریکا (PAA) ، از سال 2007
عضو انجمن بين المللي سلامت جنسي (World Association for Sexual Health) ، از سال 2010

فرصت مطالعاتی دو ماهه در دانشگاه مالموی سوئد، دپارتمان جامعه و سلامت سال 2015
کسب رتبه سوم طرح “هنجار، ترجیح و قصد تک فرزندی و تعیین کننده های آن در زنان و مردان ساکن تهران “در دومین جشنواره ملی خانواده پژوهی ، دانشگاه شهید بهشتی، 16-17 اردیبهشت 1393
کسب رتبه نخست در بین فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
عضو بنیاد ملی نخبگان ، از سال 1388
کسب جایزه بهترین پوستر ، در کنفرانس جمعیت اروپا ، سال 2008 میلادی ، بارسلون، اسپانیا