کارگاه های آکادمی پژوهش کیفی

کارگاه تحلیل داده کیفی با استفاده از نرم افزارمکس کیودا 10، 29 ابان ماه 1396، شیراز

سومين كارگاه مطالعات کیفی در تحقیقات علوم اجتماعي و بهداشت، مورخ 7-5 اسفند ماه 1393

Workshop on Qualitative Data Analysis using MAXQDA-10, Malmo University, Sweden, 2015

كارگاه آموزش روش تحقیق کیفی با تاکید بر تحلیل داده هاي كیفي با نرم افزار مكس كیودا-10 ، مورخ اول اردیبهشت ماه 1395

کارگاه جامع مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشت، مورخ 30-27 مرداد ماه 1397

چهارمين كارگاه مطالعات كيفي در علوم اجتماعي و بهداشت، 27-25 بهمن 1394

كارگاه جامع مطالعات كيفي در علوم اجتماعي و سلامت، مورخ 28-24 تير ماه 1398 (4 روزه)

اولين کارگاه مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشت 19 تا 21 دی ماه سال 1391

کارگاه مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و سلامت 27-24 تیرماه 1398

دومین کارگاه مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و سلامت، 23 تا 25 دیماه 1392

پنجمین کارگاه تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA 10، مورخ 14 اردیبهشت 1396

ششمين کارگاه تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA -10، مورخ 24 آبان 1396

برگزاری کارگاه روش های کیفی در تحقیقات علوم اجتماعی آذر ماه 1395

پنجمین کارگاه مطالعات کیفی در علوم اجتماعی و بهداشت 25 تا 27 بهمن سال 95

برگزاری دوره روش تحقیق کیفی در دانشگاه علوم پزشکی پزشکی تهران بهمن 1395

كارگاه آموزشي تحليل داده‌هاي كيفي با استفاده از نرم‌افزار مكس‌كيودا 10 -1394