کارگاه آنلاین رویکرد پدیدارشناسی (فنومنولوژی) در پژوهش کیفی

تاریخ 12 الی 14 شهریور ماه 1401

بعلت گرایش روزافزون محققین و دانشجویان به پژوهشهای کیفی بخصوص پدیدارشناسی، اهمیت پرداختن به آموزش این رویکرد مهم پژوهش کیفی بیش از پیش احساس می گردد، بخصوص اینکه بسیاری از محققین این رویکرد را ساده انگاشته و با آن بعنوان یک رویکردی جدی و سخت برخورد نکرده و شاید به جرات بتوان گفت بسیاری از مقالات منتشر شده تحت عنوان پدیدارشناسی، اصول فلسفی و روش شناختی رویکرد پدیدارشناسی را بدرستی رعایت نکرده و از نگاه مبدعان و نویسندگان معروف پدیدارشناسی، نمی توان نام یک اثر پدیدارشناسی را به آنها اطلاق کرد. همچنین باورهای نادرست بسیاری در مورد این رویکرد از پژوهش کیفی در بین محققین تازه کار وجود دارد که میتواند ناشی از نبود آموزش کافی در مورد رویکرد پدیدارشناسی باشد

هدف این کارگاه چیست ؟

• افزایش معلومات و دانش نظری نسبت به مبانی فلسفی و روش شناسی پدیدارشناسی و اصلاح باورهای نادرست در مورد پدیدارشناسی
• ایجاد مهارت در محققین در انجام تکنیکهای روشی تحقیق پدیدارشناسی
• ایجاد مهارت در داوری و نظارت پژوهشهای پدیدارشناسی توسط اساتید رشته های مختلف

محتوای آموزشی این وبینار شامل چه مباحثی است؟

مباحث نظری و تمرینهای عملی در مورد موضوعات زیر می باشد :
• تعریف پدیدارشناسی
• افتراق بین پدیدارشناسی توصیفی (هوسرلی) و تفسیری (هرمنوتیک)
• مرور سنتهای اصلی پدیدارشناسی و مقایسه روش و رویکرد آنها
• روش پدیدارشناسی توصیفی
• پدیده (phenomena) چیست؟
• تنوع تخیلی (Imaginative Variation) در پدیدارشناسی
• تقلیل پدیدارشناسانه (Phenomenological Reduction)
• اپوخه یا اپوکه (Epoche)
• تمرکز سوال در پدیدارشناسی و ماهیت آن
• روش جمع آوری داده در پدیدارشناسی
• استراتژی نمونه گیری در پدیدارشناسی
• ویژگی مصاحبه در پدیدارشناسی
• تحلیل داده در پدیدارشناسی (رویکرد کلایزی و جیورجی) (Colaizzi and Giorgi.)
• محدودیت های پدیدارشناسی و بررسی انتقادی پدیدارشناسی
• مرور باورهای غلط در مورد پدیدارشناسی
• چالشها و سوالات روش ششناختی در مطالعات پدیدارشناسی
• مزایای و محاسن پدیدارشناسی

این کارگاه مناسب چه کسانی است ؟

این کارگاه مناسب کلیه اساتید ، محققین و دانشجویان رشته های روانشناسی، جامعه شناسی، آموزش و سایر رشته هایی که با نام پدیدارشناسی آشنا هستند. افرادی که قصد انجام مطالعه پدیدارشناسی داشته ، یا در حال انجام آن هستند و یا در حال نگارش مقاله پدیدارشناسی می باشند. همچنین محققین و اساتیدی که داوری مقالات پدیدارشناسی را انجام می دهند و یا رویکرد پدیدارشناسی را اموزش می دهند، این کارگاه را مفید خواهند یافت .

مدرس کارگاه کیست؟

دکتر فریده خلج آبادی فراهانی، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جمعیت کشور و مدیر آکادمی پژوهش کیفی با سابقه بیش از 10 سال آموزش روش تحقیق کیفی و برگزاری کارگاههای پژوهش کیفی و سوابق انجام پروژه های مختلف کیفی و ترکیبی و انتشار مقالات متعدد در مجلات معتبر داخلی و خارجی، مدرس و گرداننده این کارگاه هستند.

تاریخ و ساعت برگزاری کارگاه چیست؟

این کارگاه آنلاین در روزهای 12، 13 و 14 شهریور ماه سال جاری برگزار می گردد. از ساعت 18 ( 6 بعد از ظهر) تا 21 ( 9 شب) می باشد . آموزشها شامل آموزش تئوری و کار عملی است.
چگونه با شرکت کنندگان تعامل و کار گروهی انجام می شود؟
جهت تعامل بیشتر با شرکت کنندگان در کارگاه، گروه واتساپی تشکیل می شود برای به اشتراک گذاشتن مقالات و کارهای گروهی که در طول مدت کارگاه و تا 10 روز پس از کارگاه فعال است .

با چه پلتفرمی کارگاه آنلاین برگزار می گردد؟

با پلتفرم اسکای روم و توسط موسسه گپ و گفت کارگاه آنلاین برگزار خواهد شد . لینک ورود به جلسه توسط موسسه فوق به شماره موبایل شما ارسال می گردد.
آیا گواهی شرکت ارائه می شود؟
گواهی شرکت در دوره نیز بصورت آنلاین ارسال می شود.

هزینه ثبت نام چقدر است؟

از آنجائیکه برای تهیه مطالب این کارگاه تلاش زیادی شده و انرژی و زمان زیادی صرف شده است، ارزش واقعی این کارگاه 9 ساعته حداقل یک میلیون تومان می باشد ، ولی بعلت شرایط کرونا و برای رعایت حال محققین، هزینه ثبت نام برای دانشجویان با 50% تخفیف (مبلغ ثبت نام دانشجویی پانصد هزار تومان) و برای اعضای هیات علمی و سایرین با 20% تخفیف (مبلغ ثبت نام هشتصد هزار تومان ) در نظر گرفته شده است. اسکن کارت دانشجویی افراد لازم است با واتساپ آکادمی پژوهش کیفی به 09125357983 و یا شماره 09023214389 ارسال گردد تا بررسی گردد.

رویکرد پدیدارشناسی در پژوهش کیفی