بلاگ تحقیق کیفی

چگونه نقل قول ها را در نتايج گزارش كنيم؟

یکی از موضوعاتی که در تحقیق کیفی از چالش های مهم محسوب می شود، نحوه نوشتن نتایج و استفاده از نقل قول ها در پاراگراف ها است ، اگرچه تحقیق کیفی و نحوه نوشتن نتایج کیفی انعطاف زیادی داشته و نمی توان یک روش واحد را توصیه نمود، ولی مهم است که برخی قواعد را در نوشتن پارگراف های نتایج مقاله کیفی رعایت نمود، گاه مشاهده می شود نتایج کیفی تنها توصیف نقل قول های مختلف است بدون داشتن ساختار مشخص، قانون SQC پیشنهاد می کند که برای آوردن هر نقل قول:
1. ابتدا بستر آن در پاراگرافی قبل از نقل قول تشریح شود، چه سوالی و در چه شرایطی پرسیده شده است
2. سپس نقل قول آورده شود
3. پس از استفاده از نقل قول ، حتما” مهمترین نکات مربوط به محتوای پنهانی و آشکار آن نقل قول و ارتباط آن با مضمون مربوطه اشاره گردد .
هیچگاه پاراگراف را با یک نقل قول به پایان نبریم . همچنین از آوردن نقل قول های کوتاه نترسیم که ترجیح بر این نوع نقل قول ها است . همچنین نحوه رفتن به پاراگراف بعدی نیز توضیح داده شده است که همیشه اولین جمله هر پاراگراف که این ارتباط بین پاراگراف ها را بیان می کند و تسهیل می سازد، بسیار مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *