بلاگ تحقیق کیفی

چه موقع از رويكرد گراندد تئوری استفاده كنيم؟

یکی از موضوعات مهم در تحقیق کیفی، تولید نظریه است. تئوری زمینه ای یا گراندد تئوری یک نوع تحقیق کیفی است که بر اساس تجربه افراد به جستجوی “فرآیند شکل گیری یک پدیده می پردازد” و یا “تولید یک نظریه که توضیح دهنده چگونگی شکل گیری آن پدیده باشد”. این نظریه از دل داده ها استخراج میشود نه از سایر منابع مانند نظریات سایرمحققین و سایر متون قبلی .
گاهی اوقات از دانشجویان و یا محققین می شنوم که می خواهند بر روی یک موضوع کار کیفی کنند و روش گراندد را بکار ببرند بدون در نظر گرفتن اینکه آیا این روش مناسب اهداف تحقیق آنهاست یا خیر؟. زمانی گراندد تئوری بکار می رود که هدف تحقیق برای آن مناسب باشد آیا گراندد تئوری، پاسخ سوال تحقیق شما را میدهد؟
زمانی که هیچ نظریه قبلی یا جدیدی در مورد پدیده مورد نظر یا فرآیند شکل گیری یک پدیده وجود ندارد ویا نظریات خیلی اندک هستند، گراندد تئوری مناسب است . بعنوان نمونه، زمانی که هیچ تئوری در مورد فرآیند سیگاری شدن دانش آموزان مدارس وجود نداشته باشد، تئوری زمینه ای مناسب است. سوال تحقیق شما میتواند این باشد که چه مدل نظری می تواند سیگاری شدن دانش آموزان را در مدارس توضیح بدهد؟
بنابراین ، سوال و هدف تحقیق کیفی شما تعیین کننده این است که شما می توانید از روش گراندد استفاده کنید با خیر؟ اگر خیلی ساده، شما فقط بدنبال مفاهیم و طبقات هستید ، نیازی به انجام گراندد تئوری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *