بلاگ تحقیق کیفی

سه رويكرد در تحليل محتوا موضوعی

سه رویکرد در تحليل محتوا موضوعی :
تحلیل محتوایی یک تکنیک شایع مورد استفاده در تحقیقات کیفی است که دارای سه رویکرد مجزا است:
1. conventional
2. directed
3. summative
(1. متعارف، 2. هدایت شده یا جهت دار، 3. تجمعی)
هر سه رویکرد به تفسیر معانی محتوای متن داده ها می پردازند، بنابراین ، به ماهیت طبیعت گرایانه منتسب هستند. فرق عمده این سه رویکرد در کدگذاری، منشا کدها و تهدید های مربوط به اعتماد پذیری است . در تحلیل محتوایی متعارف یا قرار دادی ، طبقات کدها مستقیما” از متن داده ها استخراج میشود. در رویکرد جهت دار، تحلیل یا با یک تئوری شروع میشود و یا بر اساس یافته های تحقیقات مرتبط ، بعنوان راهنمای کدگذاری اولیه شروع می گردد. در تحلیل محتوای تجمعی ، تحلیل شامل شمارش و مقایسه است و معمولا” کلمات کلیدی یا محتوا، با تفاسیر بستر زیربنایی دنبال می شود.

سه-رويكرد-در-تحليل-محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *