مقالات تحقیق كيفي

مواجهه با محتوای خارج عرف جنسی در اينترنت و تاثيرآن بر رفتارجنسي و روابط بين فردي نوجوانان در تهران

چکیده
به علت گستردگی دسترسی به اینترنت و فضای مجازی در بین نوجوانان و جوانان و مواجهه اجتناب‌ناپذیر با محتوای خارج عرف جنسی، نگرانی زیادی در بین گروه‌ های مختلف جامعه و مسئولین ایجاد شده است که “این مواجهه چگونه بر رفتار های نوجوانان شامل رفتار های جنسی آنان تاثیر می‌گذارد؟”. این در حالی است که مطالعات کیفی و تجربی اندکی در این خصوص در ایران وجود دارد.
این تحقیق با هدف واکاوی دیدگاه های نوجوانان از تاثیرات مواجهه با محتویات جنسی در اینترنت و فضای مجازی (پورنوگرافی) بر رفتار های بین فردی نوجوانان انجام شد. مطالعه کیفی اکتشافی با رویکرد تفسیری بنیادی با استفاده از مصاحبه عمیق با 54 دانش‌ آموز نوجوان سنین 18-15 ساله در شهر تهران (25 دختر ، 29 پسر) در خرداد 1395 به روش نمونه گیری هدفمند انجام شد. مهمترین تاثیرات رفتاری عبارت بودند از : 1. تشویق روابط جنسی قبل از ازدواج ،2. تضعیف روابط والد-فرزندی، 3. تسهیل گفتمان جنسی در بین نوجوانان، 4. کاهش میل به ازدواج و کیفیت ازدواج. لذا تاثیرات فوق لازم است در سلامت روانی، اجتماعی و جنسی نوجوانان در عصر دیجیتال بیش از پیش لحاظ شود و مداخلات اجتماعی و جمعیتی مانند افزایش سواد رسانه‌ ای و سواد سلامت جنسی برای گروه های نوجوان در نظر گرفته شود.

Download PDF File

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *