بلاگ تحقیق کیفی

نقش روش تحقیق کیفی در پژوهش های کیفیت مراقبت های بهداشتی

هیچ راه حل ساده ای برای مشکل بهبود کیفیت مراقبت بهداشتی وجود ندارد. تحقیقات نشان داده است که بهبود کیفیت مراقبت بهداشتی چقدر می تواند دشوار باشد ، همچنین تحقیقات نتوانسته روشهای قابل اعتماد و موثر برای تغییر خدمات و عملکرد حرفه ای به سمت بهتر شدن کیفیت خدمات ارائه کند. این موضوع بستگی زیادی به دیدگاه کاربران ، نگرش ها و رفتارهای متخصصان در بستر سازمان ها و تیم های مراقبت های بهداشتی آنها دارد. روش تحقیق کیفی ، روشهای متنوعی را برای شناسایی آنچه واقعاً برای بیماران و مراقبین اهمیت دارد و موانع تغییر عملکرد و توضیح اینکه چرا بهبودی رخ می دهد یا خیر ، ارائه می دهد. استفاده از چنین روش هایی در مطالعات آینده می تواند منجر به درک بهتر نحوه بهبود کیفیت خدمات بهداشتی شود.
برخی از نمونه های تحقیقات کیفی در مورد کیفیت مراقبت های بهداشتی
تحقیقات کیفی به روشهای مختلفی برای بررسی کیفیت مراقبت های بهداشتی مورد استفاده قرار گرفته است. در سه حوزه زیر ، روش تحقیق کیفی می تواند موجب بهبود کیفیت گردد:
1. در شناسایی ویژگیهای برجسته مراقبت برای تاثیر بر ارائه خدمات و سازمان
2. در واکاوی و کشف موانع سازمانی برای تغییرات ، به ویژه در زمینه ارزیابی مراقبت های بهداشتی
3. تکمیل سایر رویکردهای تحقیقاتی مثل روشهای کمی یا در توسعه اولیه متغیرها و یا در توضیح یافته های پژوهش کمی.
شناسایی آنچه واقعاً برای بیماران و ارائه دهنده مراقبت اهمیت دارد
مصاحبه ها یا بحث گر.هی متمرکز به ویژه در ارزیابی دیدگاه کاربران در مورد خدمات و ارائه خدمات درمانی و آشکارسازی اینکه چرا برخی مراقبتها با کیفیت پایین درک و تفسیر می شوند ، مفید است. در یک مطالعه مبتنی بر مصاحبه ، تصورات و ادراک بیماران از اطمینان خاطری که روماتولوژیست ها می دادند بررسی شد و مشخص شد که روشهای معمول برای اطمینان بخشیدن ، با به حداقل رساندن یا کم اهمیت جلوه دادن وضعیت ورم مفاصل ، اغلب توسط بیماران اشتباه تفسیر می شود. این مطالعه نشان داد که پزشکان باید از دیدگاهها و تجربیات خود بیماران در مورد مشکلات سلامتی بیشتر آگاه باشند و توضیحات و اطلاعات آنها را برای برجسته شدن این گروه از بیماران تطبیق دهند.
مشابه این مطالعه، یک مطالعه استرالیایی نشان داد که کیفیت اطلاعات و اطمینان به زنانی که نتایج آزمایش غیر معمول پاپ اسمیر سرویکس را دریافت می کردند، ضعیف بود و روشهای مختلف سازماندهی خدمات را برای برآوردن نیازهای اطلاعاتی زنان و بهبود کیفیت مراقبت توصیه می کرد. کار کیفی می تواند در شناسایی عوامل فرهنگی و اجتماعی که مانع یا مشوق استفاده از خدمات میباشند، مفید باشد. این اطلاعات می تواند مستقیماً به ارائه دهندگان خدمات درمانی بازگردانده شود تا به آنها در ارائه خدمات بهتر کمک کند.
شناسایی موانع تغییر
روش تحقیق کیفی با تعیین دلایل رفتارهای خاص می تواند به شناسایی موانع اعمال تغییر کمک کند. موفقیت در صورت استفاده از روشهای به کار گرفته شده برای تغییر جهت رفع موانع غالب ، بیشتر محتمل خواهد بود. از مطالعات مبتنی بر مصاحبه برای شناسایی عوامل قابل تغییر مرتبط با تجویز پزشکان عمومی و تشخیص عوامل مرتبط با پزشک و بیمار که سطح بالایی از تجویز آنتی بیوتیک ها را توضیح می دهند ، استفاده شده است. برخی تحقیقات مشاهده ای در مورد تصمیم گیری در کنفرانس های مراقبت از قلب و جلسات توانبخشی عصبی نشان داد که چگونه تصمیمات بین این دو نوع خدمات متفاوت است. شفاف سازی این قوانین تصمیم گیری امکان مشاهده یا بهبود این فرایند را ممکن می سازد.

نقش-روش-تحقیق-کیفی-در-پژوهش-های-کیفیت
در جاهای دیگر ، مصاحبه با پزشکان عمومی در یک کارآزمایی تصادفی در مورد اجرای دستورالعمل های مدیریت افسردگی به منظور مطابقت استراتژی های مداخله با نیازهای پزشکان استفاده شد. موانع مشخص شده برای تغییر شامل توانایی درک شده توسط پزشکان برای ارزیابی خطر خودکشی و اطلاع بیماران از مصرف داروهای خود می باشد. تحقیقات بیشتری برای روشن شدن موثرترین روش ها برای شناسایی موانع تغییر و بررسی چارچوب های نظری که می توانند برای درک موانع مورد استفاده قرار گیرند ، مورد نیاز است. ساختارها و رفتارهای پیچیده سازمان های مراقبت های بهداشتی به طور فزاینده ای به عنوان عوامل مهم در تعیین کیفیت مراقبت شناخته می شوند. به هر حال ، تحقیقات بیشتری برای بررسی اینکه کدام روشهای کیفی می تواند مفیدتر باشد و در چه شرایطی باید استفاده شود مورد نیاز است.
ارزیابی تکوینی
یکی دیگر از نقاط قوت تحقیقات کیفی ، نقش آن در ارزیابی تکوینی است. روشهای کیفی می توانند بینشی در مورد فرایند اجرای سیاست ها ، شناسایی اینکه در کجا و چرا این امر موفق است، از روشهای کیفی برای هدایت طراحی کلینیک جدید “یک مرحله ای” برای زنان مبتلا به مشکلات قاعدگی و ارزیابی خدمات از دیدگاه بیمار استفاده شده است.
روش تحقیق کیفی بعنوان روشی برای تکمیل سایر تحقیقات
مدتهاست که از روش تحقیق کیفی برای تکمیل رویکردهای تحقیقات کمی استفاده می شود ، به ویژه در طراحی تحقیق و توسعه متغیرهای وابسته. از آنها در کارهای مقدماتی پیمایش استفاده می شود برای توسعه پرسشنامه بعنوان مثال توسعه متغیرهای کمی دیدگاه بیماران با اکتشاف نظرات نمونه بیماران با استفاده از روشهای کیفی آغاز شود . آنها همچنین می توانند به عنوان بخشی از روند انتشار شواهد تحقیق مورد استفاده قرار گیرند و ممکن است به ویژه در ایجاد یافته های مربوط به بیماران و ارائه دهندگان مراقبت مفید باشند.
بنابراین ، اگرچه ترکیب نظرات بیماران یا مراقبین دشوار است ، اما گاهی اوقات روشهای کیفی در توضیح توصیه ها و دستورالعمل ها مفید خواهد بود. انتخاب روش بستگی به موضوع و شواهد دارد، اما اگر جنبه های بین فردی مراقبت اهمیت دارد و یا شواهد موجود محدود باشد، مصاحبه یا بحث گروهی با بیمار یا مراقب مناسب است.
خلاصه اینکه روشهای متعددی برای جمع آوری داده ها در تحقیقات کیفی وجود دارد ، از جمله روشهای مصاحبه عمیق، بحث گروهی و مشاهده، روشهای نمونه گیری نظری یا هدفمند هستند و تجزیه و تحلیل ممکن است استقرایی یا قیاسی باشد. این روشها ممکن است برای شناسایی آنچه واقعاً برای بیماران و مراقبین اهمیت دارد ، مورد استفاده قرار گیرد و همچنین می تواند برای توضیح موانع پیشرفت و علت پیشرفت یا عدم پیشرفت استفاده شود. روش های کیفی می توانند سهم مهمی در درک نحوه بهبود کیفیت مراقبت های بهداشتی داشته باشند.
برچسب های مرتبطبهبود کیفیت مراقبت بهداشتیپژوهش های کیفیت مراقبت های بهداشتیروش تحقیقروش تحقیق کیفیکیفیت مراقبت بهداشتینقش روش تحقیق کیفی در پژوهش های کیفیت مراقبت های بهداشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *