بلاگ تحقیق کیفی

نكات مهم در نوشتن چكیده در مقاله پژوهش كیفی

محتوای چکیده مقاله
چکیده مقاله تحقیق کیفی معمولا شامل بخشهای زیر است:
سوال/ هدف :
بیان واضح سوال و یا هدف تحقیق کیفی یکی از قسمتهای مهم چکیده می باشد همچنین رویکرد روش شناختی یا نظری باید به طور واضح ترسیم شود.
جمعیت و نمونه گیری:
افراد مشارکت کننده در تحقیق کیفی چه کسانی بودند و از چه راهکارهای نمونه گیری استفاده شده است.
روش های جمع آوری داده ها:
نمایش واضح جمع آوری داده ها: دسترسی ، انتخاب ، روش جمع آوری ، نوع داده ها ، ارتباط محقق با افراد و استرانژی بکاررفته (چه داده هایی جمع آوری شد ، از کجا / چه کسی ، توسط چه کسی)
تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق کیفی:
نمایش واضح فرآیند تحلیل. تعاریف واضحی از مفاهیم ، دسته ها و مضامین ، چگونگی توسعه این مفاهیم و نحوه ارتباط آنها با داده ها.-
کیفیت داده ها و تجزیه و تحلیل:
استراتژی های افزایش کیفیت تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق کیفی به عنوان مثال مثلث سازی، اعتبار سنجی توسط پاسخ دهنده ؛ و برای افزایش اعتبار به عنوان مثال توجه به موارد منفی، در نظر گرفتن توضیحات جایگزین ، تجزیه و تحلیل تیم تجقیق ، پانل های بررسی همتایان .
یافته ها:
مروری بر یافته های مهم تحقیق کیفی ، حرکت به سمت تفسیر و نه جمع بندی ساده مضامین در صورت امکان ، به عنوان مثال با پیوند دادن به نظریه ها، کاربرد تفکر انتقادی در تحلیل، توجه به تأثیر پژوهشگر بر داده های جمع آوری شده و تحلیل. رویکرد انتقادی به وضعیت داده های جمع آوری شده
زمینه نظری و تجربی: شواهدی که طراحی و تحلیل دانش قبلی را در نظر گرفته و به آن می افزاید.
نتیجه گیری:
در رابطه با داده های جمع آوری شده ، داده های اصلی برای اثبات تفسیرها ، در نظر گرفتن استدلال قابل انتقال به گروه ها / تنظیمات فراتر از موارد مورد مطالعه انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *