بلاگ تحقیق کیفی

انجام تحقیقات کیفی در موضوعات حساس: چالش‌ها و راهکارها

تحقیقات در مورد موضوعات حساس مانند فعالیت های غیرقانونی ، مصرف مواد مخدر، سوء استفاده جنسی، تجربیات جنسی خارج ازدواج، خیانت، روابط نامتعارف جنسی و سایر موضوعات جنسی می تواند چالش هایی را برای محقق و ارزیابی کنندگان تحقیق کیفی ایجاد کند. این موضوعات ممکن است منجر به عواقب ناخواسته ، مانند ایجاد عواطف و احساسات ناگوار و دشوار یا پیامدهای قانونی احتمالی برای افرادی که درگیر این پژوهش هستند، گردد. بعنوان نمونه تحقیقات متعدد کیفی در خصوص موضوع بسیار حساس سوء رفتار جنسی مربیان ، یعنی سوء استفاده جنسی از دانش آموزان توسط پرسنل مدرسه انجام شده است. بر اساس تجربه اغلب چالشهای مهم فرآیند تحقیق ایجاد می شود که عبارتند از :
• بکارگیری و جذب افراد برای مشارکت در تحقیق
• انتخاب نمونه
• گردآوری داده های کیفی از طریق گروه های متمرکز و مصاحبه عمقی
در زیر ، ما این سه چالش را همراه با راه حل هایی که میتوان به کار ببریم ، ترسیم می کنیم.
بکارگیری و جذب افراد برای مشارکت در تحقیق
• چالش: در حالی که بکارگیری و جذب افراد می تواند برای هر مطالعه ای چالش برانگیز باشد ، جذب مشارکت کنندگان برای یک مطالعه با موضوعی حساس با موانع بیشتری روبرو است. این موضوع ممکن است پاسخ های احساسی دشوار یا دردناکی را از طرف شرکت کنندگان که ارتباط شخصی عاطفی عمیقی با موضوع دارند ایجاد کند ، که ممکن است مشارکت در طرح را سخت و دشوار سازد. علاوه بر این ، شرکت کنندگان در تحقیق ممکن است از بحث یا افشای رفتارهای غیرقانونی خود نگران شوند مگر اینکه محرمانه بودن اطلاعات آنها تضمین شود.
• راهکار: برای تشویق مشارکت در مطالعه ، ممکن است محققان بخواهند بر ارزش یادگیری دیگران از یافته ها تأکید کنند. همچنین شرکت کنندگان در مطالعه باید از نحوه استفاده از یافته های تحقیق کیفی برای پیشبرد دانش در این زمینه آگاه شوند. علاوه بر این ، هنگام تماس با شرکت کنندگان بالقوه ، ارتباط مستقیم شفاهی (از طریق تلفن یا حضوری) کلیدی است. پس از مشخص شدن مشارکت کنندگان احتمالی ، محققان مهم است که گام های مناسبی برای اطمینان از محرمانه بودن مطالعه بردارند تا نگرانی های قانونی افشای رفتارها یا دانش را کاهش دهند.

انجام تحقیقات کیفی در موضوعات حساس

انتخاب نمونه
• چالش: یکی از چالشهای مهم فرآیند تحقیق انتخاب نمونه می باشد. بسیاری از مطالعات با موضوع حساس با تعداد محدودی از مشارکت کنندگان احتمالی شناخته شده شروع می شود ، که بتدریج بعلت نداشتن شرایط و پارامترهای موردنظر مظالعه، ممکن است از مطالعه خارج شوند. علاوه بر این ، تعدادی از شرکت کنندگان واجد شرایط ممکن است مایل به شرکت در مطالعه تحقیقاتی نباشند. این سوگیری انتخاب (selection bias) ممکن است به این معنی باشد که نتایج مطالعه قابل تعمیم نباشد.
• راهکار: در صورت امکان ، محققان باید مجموعه اولیه بسیار بزرگی از شرکت کنندگان بالقوه را شناسایی کنند. به منظور به حداقل رساندن سوگیری انتخاب بین مشارکت کنندگان واجد شرایط ، محققان باید برای رفع موانع و افزایش انگیزه برای مشارکت تلاش کنند. باز هم ، اطمینان از محرمانه بودن ضروری است.
گردآوری داده های کیفی
• چالش: برخی از شرکت کنندگان در مطالعات موضوعی حساس ممکن است احساس راحتی نکنند که با محققان راجع به موضوع باز صحبت کنند. امتناع در به اشتراک گذاشتن دیدگاه ها و رفتارها می‌تواند بر کیفیت داده های جمع آوری شده تأثیر منفی بگذارد.
• راهکار: ایجاد ارتباط با شرکت کنندگان در مطالعه قبل از جمع آوری داده ها ، گامی مهم در جلب اعتماد است. یکی از روشهای انجام این کار این است که آشنایی حضوری با شرکت کنندگان اصلی داشته باشید. این اجازه می دهد تا در زمان ملاقات حضوری، اطلاعات پیشین را ارائه کرده و به سوالات مشارکت کننده در تحقیق پاسخ دهید. گزینه دیگر انجام آزمایشی مصاحبه عمقی یا انجام پایلوت است که به محققان کمک می کند تا سوالات را بازنگری کرده و تغییراتی اعمال کند برای ایجاد حس راحتی در مخاطب و بازتر بودن شرکت کنندگان در تحقیق در به اشتراک گذاشتن تجربیات و احساسات خود.
علی رغم موانع مختلف پیش روی محققان در زمینه تحقیقات با موضوعات حساس، می توان با استفاده از رویکرد حل مسئله بر این چالش ها غلبه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *