بلاگ تحقیق کیفی

كيفيت تحقیق كيفی را چگونه ارزيابی كنيم؟

کیفیت کار کیفی یکی از مواردی است که همواره مورد سوال بوده است ، حال، چه سوالاتی در مورد کیفیت تحقیق کیفی ممکن است پرسیده شود؟
ارزش کار کیفی یا Relevance : اینکه آیا این تحقیق اصلا” ارزش انجام دادن داشته است یا خیر؟ آیا واقعا”این تحقیق به علم چیزی را اضافه کرده است ؟
شفاف بودن سوال تحقیق : اگر در ابتدای مطالعه سوال خیلی شفاف نبوده، حداقل در انتهای فرآیند مطالعه، سوال تحقیق به اندازه کافی شفاف بوده است ؟ آیا محقق قادر بوده است که برداشتهای قبلی و نظرات خود را در تحقیق کنار بگذارد و نتایج را با آنها آلوده نسازد ؟
مناسب بودن طرح سوال: آیا روشی دیگر نمی توانست مناسب تر باشد ؟ بعنوان مثال، اگر قرار بود فرضیه ای آزمون شود ، واقعا” رویکرد کیفی مناسب بود یا روش دیگر؟
بستر تحقیق کیفی: آیا بستر بطور مناسب توصیف شده است بطوریکه خواننده بتواند نتایج را به بسترهای فرهنگی و اجتماعی مشابه مرتبط کند یا تعمیم بدهد؟
نمونه گیری: آیا نمونه شامل طیف کاملی از موارد ممکن یا زمینه های ممکن بوده است که بشود تعمیم مفهومی، نه تعمیم آماری به آن داد؟ آیا تلاش کافی شده است که داده هایی بدست آید که ممکن است با بسط نمونه، تحلیل را تغییر بدهد (مثلا نمونه ا از منطقه متفاوت )
جمع آوری داده ها و تحلیل: آیا جمع آوری داده ها و فرآیند تحلیل منظم بوده است؟ آیا جزئیات تحقیق تشریح شده است که فردی دیگر بتواند مراحل مختلف آن منجمله تحلیل را تکرار کند؟ چطور تحلیلگر موفق شده که همه مشاهدات را در نظر بگیرد؟ تا چه حد تحلیل، مفاهیم و طبقاتی را توسعه داد که بتواند فرآیند کلیدی با صحبتهای شرکت کنندگان یا مشاهدات را توضیح دهد؟
آیا ممکن است که تکرار بین داده و تبیین داده (یعنی تئوری) را دنیال کرد؟ آیا محقق برای موارد مخالف و متفاوت نیز جستجو کرده است ؟
:Reflexivity of the Account آیا محقق بصورت خود آگاه اثر احتمالی روش مورد استفاده بر داده بدست آمده را ارزیابی کرده است ؟ آیا داده های کافی در گزارش طرح و مطالعه آمده است که شواهد کافی برای خواننده فراهم سازد که ارزیابی کند آیا معیارهای تحلیلی رعایت شده است یا خیر؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *