بلاگ تحقیق کیفی

متاسنتر چيست؟

متاسنتر (فراسنتز)، فراقوم نگاري، سنتز شواهد كيفي، متاسنتز كيفي و مرور متا روايت ، همه تقريبا” به يك معنا هستند.
متا سنتزها داده های کیفی را گرد هم می آورد تا تفسیر جدیدی از حوزه تحقیق شکل بگیرد. این امر به ساختن نظریه های جدید کمک می کند و نباید با فراتحلیل که یک فرضیه را با استفاده از داده های کمی آزمایش می کند، اشتباه گرفته شود.
در درجه اول، متاسنتز، نظریه ای مانند تئوری برنامه يا نظریه توضیحی در مورد اینکه چرا مداخله اي کار می کند، توليد مي كند و يا توليد فرضیه اي ميكند براي آزمایش در آینده یا مقایسه با نتایج آزمایش.
متا سنتزها به بهترین شکل برای تفسیر مجدد معنا بر اساس چندين مطالعات کیفی كاربرد دارند.
ساير مقالات مرتبط و مفيد در حوزه متاسنتر براي علاقمندان در زير ارائه نمودم

Atkins S, Lewin S, Smith H, et al. Conducting a meta-ethnography of qualitative literature: lessons learnt. BMC Medical Research Methodology. 2008; 8:21.

Grant MJ, Booth A. A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal. 2009; 26(2):91-108.

Noblit GW, Hare RD. Meta-ethnography: synthesizing qualitative studies. Newbury Park, California: Sage Publications, Inc.; 1988.

Cochrane Qualitative and Implementation Methods Group guidance series—paper 1: introduction

Cochrane Qualitative and Implementation Methods Group guidance series—paper 2: methods for question formulation, searching, and protocol development for qualitative evidence synthesis

Cochrane Qualitative and Implementation Methods Group Guidance Paper 3: Methods for assessing evidence on Intervention Implementation

Cochrane Qualitative and Implementation Methods Group guidance series—paper 4: methods for assessing evidence on intervention implementation

Cochrane Qualitative and Implementation Methods Group guidance series—paper 5: methods for integrating qualitative and implementation evidence within intervention effectiveness reviews

Cochrane Qualitative and Implementation Methods Group guidance series—paper 6: reporting guidelines for qualitative, implementation, and process evaluation evidence syntheses

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *